04 Ağustos 2021 Çarşamba

OKUL YÖNETİCİLERİ VE PERSONELİN FAZLA ÇALIŞMALARI KARŞILIĞINDA İZİN DİLEKÇESİ


657 sayılı kanunun 178.maddesinin (a) fıkrasında kanunun 99. ve 100. maddeleri hükümleri uyarınca belirlenen günlük çalışma saatleri dışında salgın hastalık ve tabi afetler gibi olağanüstü hallerin olması durumunda bu hallerin devamı süresince ve fabrika, atölye, şantiye, işletme gibi yerlerde İş Kanununa tabi olarak işçi çalıştıran kurumlarca hizmetin gereği olarak işçi ile birlikte çalışma saatleri ve günü dışında çalışmanın zorunlu olunması hallerinde özrü olmak üzere yapılan fazla çalışmaların ücretle karşılanacağı hükmüne yer verilmiş (B)fıkrasında ise; kurumların, gerektiği takdirde personelin günlük çalışma saatini dışında fazla çalışma ücreti verilmeksizin çalıştırabilecekleri, bu durumda personele, yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabıyla izin verileceği, ancak bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmının yıllık izinle birleştirilerek yıl içinde kullandırılabileceği belirtilmiştir.


Osmaniye Şube Başkanımız Ahmet Kandemir tarafından www.memurlar.net sitesinde hazırlanan "MEB'de fazla çalışma karşılığında nasıl  izin verilir?" haber içintıklayınız.

Okul Yöneticilerinin, Personelinin ve 4/C Personelinin Fazla Çalışmaları Karşılığında İzin Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü'nün 07.01.2011 Tarih ve 75 Sayılı Yazısı İçin Tıklayınız.

Devlet Personel Başkanlığının 18.09.2009 Tarih ve 17179 Sayılı Yazısı İçin Tıklayınız.

02.07.2009 Tarih, 7434 Sayılı Ve 2009/12 Nolu Başbakanlık Genelgesi İçin Tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 13.02.2013 tarih ve 
103473 sayılı ve "Fazla çalışma" konulu yazıları 
İçin Tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 10.02.2011 Tarih ve 9238 Sayılı Ve "Hizmetli Personelin Problemleri" Konulu Yazıları İçin Tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 27.06.2013 Tarih ve 1535566 Sayılı Yazıları İçin Tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 13.03.2013 Tarih ve 103490 Sayılı Yazıları İçin Tıklayınız.